ไทยคมสร้างโอกาสทางการสื่อสารต่อเนื่องแก่ชุมชนพื้นที่ห่างไกล

Last updated: 29 Feb 2024  |  868 Views  | 

ไทยคมสร้างโอกาสทางการสื่อสารต่อเนื่องแก่ชุมชนพื้นที่ห่างไกล

โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต โดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางการสื่อสารที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่สัญญาณการสื่อสารไปไม่ถึง ให้ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับภายนอก ขยายผลการสื่อสารให้อำนวยความสะดวกด้านการศึกษา การปกครอง สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 
ล่าสุด ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียม Thaicom Express Wifi แก่ชุมชนบ้านดอยเวียง อ. ไซยปราการ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา โดยจุดติดตั้ง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านดอยเวียง เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและจัดการศึกษาแก่ประชาชนในชุมชนจากการประชุมร่วมกันกับสมาชิกชุมชนต่างเห็นความสำคัญด้านการสื่อสาร การศึกษา สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสำคัญที่สุด คือความต้องการให้ชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา โดยให้จุด Thaicom Express Wifi เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต่อไป
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and